انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی - سایت خورشیدی - خورشید انرژی فنا ناپذیر

نیروگاه خورشیدی 250 کیلووات شیراز

خلاصه ای از فرایند نیروگاه خورشیدی شیراز:
نیروگاه خورشیدی شیراز از 48 عدد کلکتور سهموی در 8 ردیف 6 تایی تشکیل شده است که در راستای شمال- جنوب نصب گردیده است .طول هر کلکتور 25 متر و دهانه آن 4/3 متر میباشد بر روی هر کلکتور 6 عدد لوله جاذب استوانه ای شکل با پوشش کرم سیاه یا سرمت میباشد که بوسیله شیشه های پیرکس پوشانده شده است این لوله ها در طول خط کانونی کلکتور قرار میگیرد.کل مجموعه بر روی سازه های نگهدارنده نصب شده است و توسط سیستم های ردیابی با سیستم کنترلی خورشیدی را در طول روز تعقیب میکند. انرژی حرارتی پرتو های خورشید توسط لوله های گیرنده جذب شده و به سیال اتنقال حرارت که روغن میباشد منتقل میشود .
سیال تا 265 درجه سانتیگراد گرم میشود و سپس روغن داغ وارد مبدلهای حرارتی شده و پس از عبوراز مبدل، آب را به بخار سوپر هیت تبدیل میکند و بخار حاصل وارد ماشین بخار شده و توسط ژنراتور برق تولید میشود .
نیروگاه خورشیدی شیراز شامل 48 عدد کلکتور ، 4992 عدد آینه نصب شده بر روی کلکتور ها ، 288 عدد لوله گیرنده میباشد.همچنین هر آینه تعداد 4 عدد پایه سرامیکی و هر کلکتور 416 عدد پایه سرامیکی دارد. مجموع تعداد پایه سرامیکی کل نیروگاه 19968 عدد میباشد.


 شماتیک و کلیات نحوه انجام پروژه:

هر کلکتور خورشیدی سهموی دارای یک سری آینه خمیده است که پرتوهای تابیده شده را بر روی لوله گیرنده انرژی متمرکز می‌کنند . کل این مجموعه بر روی یک سازه نگهدارنده نصب می‌شود و توسط سیستم ردیاب، خورشید را در طول روز تعقیب می‌کند. انرژی پرتوهای خورشید توسط لوله گیرنده که در کانون سهمی قرار گرفته است جذب شده و به سیال عامل انتقال می‌یابد .

بدین طریق دمای سیال در سیکل با گذشت زمان افزایش می‌یابد.  یک سیکل ساده کلکتورهای خورشیدی سهموی جهت تولید برق نشان داده شده است. سیال عامل در این سیکل آب می‌باشد و بخار حاصل وارد یک ماشین بخار شده و انرژی مکانیکی تولید می‌کند و انرژی مکانیکی در یک ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

 + نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 13:0  توسط M.S Esmail Pakdaman  |